Cinio ysgol – school dinners

Bydd prîs cinio ysgol yn mynd i fyny o Ebrill 1af i £2-30 y dydd.

 

School lunches will increase as from April 1st to £2-30 per day.