Cinio Ysgol / School Dinners

Rwyf wedi atodi’r fwydlen ar gyfer wythnos nesaf. Nodwch y newid ar ddydd Llun 5/9/22. Bydd gweddill yr wythnos ar Wythnos 2 o fwydlen Ysgol gan Newydd sydd wedi ei hatodi.    Hefyd, dim ond nodyn i’ch atgoffa y bydd gan holl ddisgyblion Blwyddyn Derbyn yr hawl i ginio am ddim o’r 5/9/22 ymlaen. Diolch                         I have attached the menu for next week. Please note the change on Monday 5/9/22. The rest of the week will be on Week 2 of the Newydd school menu which I have also attached.     Also, just a reminder that all Reception Year pupils will be entitled to a free lunch from 5/9/22 onwards. Thank you                         

pdf icon Bwydlen-5.9.22.pdf
pdf icon NEWydd-Primary-School-Menu_April-2022.pdf