Cinio ysgol – school meals

 Mae’n hanfodol eich bod yn clirio unrhyw ddyled cyn diwedd y tymor.

Bydd dyledion mawr yn cael eu hanfon i Gyngor Sir y Fflint – ac mae hawl ganddynt i rwystro i’ch plentyn gael cinio nes bydd y ddyled wedi ei thalu yn llawn.

 It is imperative that any debt is settled before the end of term.

Larger debts are reported to Flintshire County Council and they have the right to stop your child from having a school meal until the whole debt is paid: end