CLWB AR OL YSGOL – AFTER SCHOOL CLUB.

Os ydych am i’ch plentyn/plant ddefnyddio’r Clwb ar ol Ysgol unrhyw ddiwrnod, mae’n HANFODOL eich bod yn eu cofrestru erbyn 2 p.m. ar y diwrnod os gwelwch yn dda. 

If you require your child/ren to use the After School Club on any day, it is ESSENTIAL that you register them by 2 p.m. on the day please.