Clwb ar ol Ysgol/After School club etc

Bydd yn hanfodol talu ac archebu lle ar-lein i’r Clwb Brecwast a Clwb ar ôl Ysgol.  Bydd rhaid archebu lle i’ch plentyn yn y Clybiau uchod o flaen llaw wrth  ymweld â gwefan neu app School Gateway.  

Rhowch wybod i ni os ydych chi’n cael trafferth hefo’r app?

All payments and bookings for Breakfast Club and After School Club must be made online.

You must book a space online for your child/children beforehand by visiting the School Gateway website or app.  

Please advise us if you are having problems with the app?