CLWB ATHLETAU BL 5 a 6/ ATHLETICS CLUB YR 5 & 6

Yn anffodus, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth, rydym wedi gorfod canslo clwb Athletau ar gyfer Blwyddyn 5 a 6 yr wythnos hon. Mae’n ddrwg gennyf am unrhyw anghyfleustra a achosir.   Diolch                
Unfortunately, due to circumstances beyond our control, we have had to cancel Athletics club for Year 5 & 6 this week. Sorry for any inconvenience caused. Thank you