Clwb Cwtsh – cwrs blasu Cymraeg i rieni/warchodwyr
Subject: Clwb Cwtsh – cwrs blasu Cymraeg i rieni/warchodwyr
 

Mae Clwb Cwtsh yn ôl – hwrê! Cwrs blasu Cymraeg 8 wythnos ydi Clwb Cwtsh, sydd wedi ei anelu at ddysgwyr newydd ac sy’n canolbwyntio ar iaith magu plant yn y cartref. Mae Clwb Cwtsh yn gwrs ysgafn a hwyliog, ac yn gyfle gwych i ddysgu ychydig o Gymraeg. Bob wythnos byddwn ni’n edrych ar wahanol themau ac yn dysgu rhai geiriau ac ymadroddion sy’n berthnasol i fywyd pob dydd. Mi fydd y cwrs yn dechrau ar y 10fed o Fai, gyda phob sesiwn yn rhithiol ar Microsoft Teams, ac yn well fyth, yn rhad ac am ddim!

Clwb Cwtsh is back – hooray! Clwb Cwtsh is an 8 week Welsh taster course aimed at parents and caregivers, and focused on speaking Welsh with young children. The course is informal, fun-filled and a great opportunity to learn some Welsh. Each week we will look at different themes and learn some simple words and phrases which are relevant to everyday life. The course will start w/c May 10th, and will be online on Microsoft Teams, so you can enjoy from the comfort of your sofa and it won’t cost you a penny! 

Take a peek at the sessions available below, and click the link beside your desired session to register. Hope to see you at Clwb Cwtsh!  

Dydd Llun/Monday

10:30 – 11:30 Clwb Cwtsh | Courses | Learn Welsh

13:00 – 14:00 Clwb Cwtsh | Courses | Learn Welsh

17:00 – 18:00 Clwb Cwtsh | Courses | Learn Welsh

19:00 – 20:00 Clwb Cwtsh | Courses | Learn Welsh

Dydd Mawrth/Tuesday

10:30 – 11:30 Clwb Cwtsh | Courses | Learn Welsh

13:00 – 14:00Clwb Cwtsh | Courses | Learn Welsh

17:00 – 18:00 Clwb Cwtsh | Courses | Learn Welsh

19:00 – 20:00 Clwb Cwtsh | Courses | Learn Welsh          

Dydd Mercher/Wednesday

10:30 – 11:30 Clwb Cwtsh | Courses | Learn Welsh

13:00 – 14:00 Clwb Cwtsh | Courses | Learn Welsh

17:00 – 18:00 Clwb Cwtsh | Courses | Learn Welsh

19:00 – 20:00 Clwb Cwtsh | Courses | Learn Welsh

Sessions also available on Thursday 19:30 – 20:30 and Friday 10:00 – 11:00 and 13:00 – 14:00. Please email [email protected] for the link to register for these sessions.

Rwyf wedi atodi poster gwybodaeth ac amseroedd yr holl sesiynau sydd ar gael, felly mae croeso i unigolion gofrestru ar gyfer sesiwn gyda fi neu Gwenan – Swyddog Clwb Cwtsh Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam.

Diolch yn fawr iawn,

Elin Rowlands

Swyddog Clwb Cwtsh (Gwynedd)

image001.png

‘Mae Mudiad Meithrin wedi ymrwymo i warchod preifatrwydd a diogelwch eich gwybodaeth bersonol yn unol a’r Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR)

Am wybodaeth fanwl yn ymwneud a hyn gwelwch Ddatganiad Preifatrwydd Mudiad Meithrin http://www.meithrin.cymru/diogelwch-data/

Cysylltwch â  os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn ar broses.

Mudiad Meithrin is committed to protecting the privacy and security of your personal information in accordance with the General Data Protection Regulations (GDPR). For detailed information relating to this please see Mudiad Meithrin’s Privacy Notice http://www.meithrin.cymru/data-protection/ 

Please contact if you have any queries about the process.’