Clwb Dawns ar ol Ysgol / After School Dance Club

Oherwydd bod cyngherddau’r ysgol yn cael eu cynnal yn neuadd yr ysgol.  Mae clwb dawns Theatr Clwyd wedi ei gohirio tan y flwyddyn newydd. Diolch

Due to the school concerts being held in the school hall.  Theatr Clwyd dance club has been postponed until the new year. Thank you