Clwb dawns

Ymddiheuriadau ond newydd gael neges gan Theatr Clwyd NI FYDD y Clwb dawns ymlaen wsnos yma ond yn ail ddechrau wsnos nesaf.
Applogies – just received a message from Theatr Clwyd there WILL BE NO dance Club this week but it will re start next week.