Clwb Pêl-droed Nev / Nev’s Football Club

Bydd Clwb Pêl-droed Nev yn rhedeg fel arfer heno ac yn symud i’r neuadd os bydd y tywydd yn troi. Os ydynt wedi symud i’r Neuadd, fydd angen casglu nhw o’r brif fynedfa os gwelwch yn dda. A allwch chi drosglwyddo’r neges i bawb a allai fod yn casglu’ch plentyn/plant.  Diolch

Nev’s Football Club will be running as usual tonight and will move to the hall if the weather turns. If they have moved to the Hall, can you please collect them from the Main entrance. Please can you pass the message on to all that might be collecting your child/children. Thank you