Clwb Rygbi ar ol ysgol / After school Rugby Club

Rydym hefyd wedi penderfynu gohirio’r Rygbi nawr tan ar ôl y flwyddyn newydd oherwydd iddi dywyllu ynghynt, a’r tywydd. Byddwn yn anfon neges yn agosach at yr amser pan fyddwn yn ail-ddechrau. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.  Diolch

We have also decided to postpone the Rugby now until after the new year due to it getting dark earlier, and the weather. We will send a message out closer to the time when we re-start. Apologies for any inconvenience caused.  Thank you