Clwb Theatr Clwyd Bl 3

Mae croeso i’r plant ddod a diod a rhywbeth i’w fwyta i gael cyn i’r clwb ddechrau. The children are welcome to bring a drink or a snack to eat before the club starts.