Clybiau Allgyrsiol / Extracurricular Clubs

Dyma rhestr o’r Clybiau Allgyrsiol sydd ar gael y tymor nesaf. Gan gynnwys posteri ar gyfer pob un gyda mwy o fanylion.
Bydd y Clybiau hyn yn mynd yn fyw ar ddydd Llun 11/3/24 am 3yh. Lleoedd cyfyngedig ar gyfer pob Clwb, felly cyntaf i’r felin fydd hi gennai ofn.
Diolch
 
 
Please find attached the Extracurricular Clubs that are on offer next term. Including posters for each one with more details. 
These Clubs will go live on Monday 11/3/24 at 3pm. Limited spaces for each Club, so first come first served I’m afraid. 
Thank you