Clybiau Allgyrsiol/ Extracurricular Clubs

 
Bydd y clybiau hyn yn mynd yn fyw heddiw am 4yh er mwyn i chi archebu lle. Mae poster ar gyfer pob clwb, mae’n bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn eu darllen gan fod rhai clybiau bellach yn codi tâl er mwyn talu am y staff ac hefyd costau adnoddau.  Mae rhai yn gorffen ar amser gwahanol.
Hefyd, bydd y Clwb Ychwanegol yn rhedeg bob dydd nawr, ac mae pris wedi cynyddu ychydig i gyfateb i’r clwb ar ôl Ysgol.
 
These Clubs will be going live today at 4pm. There is a poster for each club, it’s important to make sure you read them as some clubs are now charging in order to pay for the staff and resources. Some finish at a different time. 
Also, the Additional Club will be running everyday now, and has had a small price increase to match the After School club.