Clybiau Allgyrsiol / Extracurricular Clubs

Dyma i chi rhestr o’r clybiau Allgyrsiol tymor yma. Sylwch bod rhai o’r clybiau ddim yn rhedeg drwy’r tymor, mae’r dyddiadau wedi ysgrifennu ar y rhestr. Hefyd cofiwch nid oes clybiau yn yr wythnos dwythaf. A chofiwch gysylltu â’r ysgol i ganslo’ch sesiwn Clwb ar ôl Ysgol os nad oes angen y lle ddim mwy, er mwyn gwneud lle i eraill.


Here’s a list of this term’s Extracurricular clubs. Note that some of them don’t run all term, the dates are written on the list. Also remember there are no clubs in the last week. And remember to contact the school to cancel your After School Club session if the booking is no longer required, to make room for others.