Clybiau allgyrsiol wythnos nesaf / Extracurricular Clubs next week

Fel y gwyddoch, nid yw Clybiau Allgyrsiol fel arfer yn cael eu cynnal yn ystod wythnos olaf y tymor, ond mae ambell un sydd wedi penderfynu parhau yr wythnos nesaf. Gweler poster caeedig.
As you are aware, Extracurricular Clubs don’t normally run in the last week of term, but there are a few that have decided to carry on next week. Please see enclosed Poster.

pdf icon Clybiau-Clubs.pdf