Clybiau ar ol ysgol / After School Clubs

 
Prynhawn da Rydym wedi atodi Poster a fydd yn rhoi syniad i chi o pa Glybiau Ychwanegol sydd yn rhedeg gennym bob dydd. Rydym hefyd wedi atodi Poster ar gyfer pob un o’r Clybiau, mae’r rhain yn egluro mwy am y Clybiau. Felly cliciwch arnyn nhw a’u darllen gan fod rhywfaint o wybodaeth bwysig arnyn nhw.
Diolch

Good Afternoon We have attached a Poster which will give you an idea of what Extra Clubs we have every day.  We have also attached a Poster for each of the Clubs, these explain more about the Clubs. So please click on them and read them as there is some important information on them. 
Thank you

pdf icon Clwb-Ychwanegol-Additional-Club.pdf
pdf icon CLWB-CELF-ART-CLUB.pdf
pdf icon Clwb-Coginio-Cooking-Club.pdf
pdf icon Garddio.pdf
pdf icon Beth-sydd-ymlaen-Whats-on.pdf