Clybiau / Clubs

Mae’r sesiynau Clybiau Brecwast ac Ar ôl ysgol ar gyfer y tymor nesaf bellach yn fyw
Mae archebion Clwb Pêl-droed Nev hefyd yn fyw, a byddant yn rhedeg o wythnos y 15/1/24 ymlaen.
The Breakfast and After School Clubs sessions for next term are now live.
Nev’s Football Club sessions are also live, and will be running from the week of the 15/1/24 onwards.
Diolch/Thank you