Clybiau’r ysgol / School Clubs

Mae’r clybiau Brecwast ac Ar ol ysgol nawr yn fyw at tymor nesaf ar App yr ysgol.  Diolch                                                                                                                                                                The Breakfast and After school clubs are now live for next term on the schools App. Thank you