Cofrestru ar gyfer Eisteddfod yr Urdd registration

Yn arwain ymlaen o’r hyn sydd wedi’i nodi yn y Cylchlythyr anfonwyd atoch heddiw, gallwch chi fel rhieni wirio fod eich plentyn wedi’i gofrestru ar gyfer y cystadlaethau unigol – trwy glicio ar y ddolen isod:
Following on from the note made in the Newsletter sent out today, you as parents, can check that your child has been registered for the individual competitions – by clicking on the link below: