Copiwr Du a gwyn / Black and White Copier machine

Image.jpegA hoffai rhywun gael hwn ar gyfer defnydd personol neu ar gyfer Swyddfa? Os hoffech wybod mwy, cysylltwch gyda’r ysgol mor fuan a phosib. Os na fyddwn wedi clywed gan neb erbyn Dydd Gwener, byddwn yn cael gwared ohono. 
Would any of you like this for personal use or office use? Please contact school asap if you need more information. If we do not hear anything by Friday, it will be disposed of. 

Image.jpeg

Get Outlook for iOS