Côr a Cân Actol / Choir and Can Actol

Nid oes ymarfer côr ar ôl ysgol heddiw na wythnos nesaf. Hefyd, ni fydd ymarfer Cân Actol wythnos nesaf oherwydd nosweithiau rhieni. Byddwn yn gadael chi wybod pan fydd yr ymarferion yn ail-ddechrau. 
There will be no choir practice after school today nor next week. Also, there will be no Cân Actol practice next week as it is parents evening. We will let you know when the practices will re-commence. 
Diolch yn fawr iawn.