COR – EISTEDDFOD YR URDD

Diolch o galon i chi am eich cefnogaeth eleni. Mae’r plant wedi gweithio yn galed tu hwnt ac rydym yn falch eithriadol ohonynt i gyd. O ran gwisg wythnos nesaf, hoffem i’r disgyblion fod mewn crys polo gyda logo yr ysgol ac os yn bosib sgert/trwsys/trwsys byr tywyll, ac esgidiau du. Y genod i wisgo sannau pen glin tywyll hefyd os yn bosib os gwelwch yn dda. Ni fydd angen cardigan/siwmper ysgol.
Thank you for your continued support. The children have worked incredibly hard and we are proud of each and every one of them. We would like them to be in a school logo polo shirt next week if possible, and a dark skirt/trousers/tailored shorts. Girls to be in dark knee high socks as well please. The children won’t need their school cardigan/ jumper.  
Diolch, a welwn ni chi ddydd Mawrth.  Many thanks and we will see you on Tuesday.