Corsa du – Black Corsa

Daeth i’n sylw eto bod y car Corsa du yn parhau i greu problemau traffig dirfawr wrth barcio ar y llinellau zig zag yn y boreau. Os bydd hyn yn digwydd eto, bydd yr heddlu yn cael eu hysbysu ar unwaith.
It has been brought to our attention again that the black Corsa car is continuing to cause huge traffic problems by parking on the zig zag lines opposite the school’s main entrance. If this happens again, the police will be called immediately.