COVID

Achosion covid wedi cynyddu yn nosbarthiadau 5/6 ac Meithrin a Derbyn.  Os oes gan eich plentyn unrhyw symptomau/anwyd/blinder ayb os gwelwch yn dda gwnewch brawf llif cyn eu gyrru i’r ysgol. 
Covid cases have risen quickly in Years 5&6 and Nursery/Reception classes.  If you child dispalys any symptoms/cold like symptoms or tiredness etc, please complete a lateral flow before attending school.
Diolch