Croesi ffordd Rhuthun – School crossing Ruthin Road

Ni fydd Swyddog Diogelwch y ffordd ar FFordd Rhuthun pnawn ma, Mawrth, Chwefror 12fed.

There will be no School Crossing Patrol today, Tuesday, March 12th on the Ruthin Road.