Croeso Nôl / Welcome back

Waw – mae gwyliau’r haf wedi gwibio heibio unwaith eto! Gobeithio fod pawb wedi mwynhau!! Cofiwch fod yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion fory sef Dydd Mawrth, Medi 4ydd. Edrychwn ymlaen i groesawu pawb i Ysgol Glanrafon!!

Waw – the summer holidays have flown by again this year!! We hope you’ve all had a brilliant time!! School will re-open for all pupils tomorrow, Tuesday, September 4th. We look forward to welcoming everybody to Ysgol Glanrafon!