Croeso nôl yfory/Welcome back tomorrow

Ar ôl Eisteddfod yr Urdd fendigedig a buddigoliaeth gwych Cymru heno i fynd i gystadlu yng nghwpan y byd, rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein disgyblion hyfryd yn ôl i’r ysgol yfory. Gobeithio eich bod wedi cael hanner tymor gwerth chweil.
After a fantastic Eisteddfod and a brillaint win for Wales to go to the World cup we look forawrd to seeing all our wonderful pupils back at school tomorrow.  We hope you have had a fanatsic half term.