CROESO – WELCOME

Edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu disgyblion Derbyn, Blynyddoedd 2,4 a 6 i’r ysgol fory, dydd Llun, Medi’r 7fed a dydd Mawrth, Medi’r 8fed ac yna bob dydd  o ddydd Gwener, Medi’r 11eg. ymlaen.
(Disgyblion Blwyddyn 4 a 6 o 8.50 a.m.- 3.05 p.m. a disgyblion y Derbyn a Blwyddyn 2 o  9 a.m. –     3 p.m.)
We look forward very much to welcoming Reception, Years 2, 4 and 6 pupilsto school tomorrow, Monday, September 7th and Tuesday, September 8th and then every day from Friday, September 11th. 
(Years 4 and 6 pupils from 8.50 a.m. – 3.05 p.m. and Reception and Year 2 pupils from 9 a.m. –          3 p.m.)