Cwpan Rygbi’r Byd / Rugby World Cup

image-2.jpg
Mae ymgyrch Cymru yn dechrau yng nghystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd Dydd Llun nesaf yn erbyn Georgia. Rydym yn bwriadu dangos y
gem yn ystod y dydd a  caifff y disgyblon cyfle i wylio’r gem os y dymunent. Er mwyn dangos ein cefnogaeth i Gymru, caiff y plant ddod i’r ysgol Dydd Llun nesaf yn gwisgo cit/dillad rygbi neu unrhyw ddilledyn coch.

Wales’ campaign in the Rugby World Cup  will begin next Monday as they play against Georgia. We are hoping to show the match in school and the pupils are welcome to watch the game if they wish. To show support to the National team, the pupils are welcome to come to school wearing Wales’ rugby top/kit or anything red. 
image-1.jpg