Cwpwrdd/ Cupboard

Mae gennym hen gwpwrdd metal efo silffoedd (nid ydynt i’w gweld yn y llun) a nid ydym ei angen dim mwy. Byddai’n berffaith ar gyfer tu-allan neu garej. Os oes gennych ddiddordeb i’w gael, ebostiwch y Swyddfa. Mae o tua 2.5 metr o uchder. 
We have an old metal cupboard with shelving (not seen in the pic) that would be ideal for a garage or outside. Please email school if you would like it. It’s roughly around 2.5 meters high. 
Sent from Outlook for iOS