Cwrs Beicio Blwyddyn 6/Year 6 Bikeability

Mae croeso i ddisgyblion Blwyddyn 6 sydd wedi cofrestru i wneud yr hyfforddiant beicio yr wythnos yma ddod yn nillad eu hunain i’r ysgol. Mae’r wythnos i’w weld yn sych ar y cyfan ond mae’n syniad eu bod yn dod a dillad sbâr gyda nhw rhag ofn. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r wythnos 🚴🏻 
Pupils from Year 6 who have registered to participate in the Bikeability course this week are welcome to wear their own clothes throughout the duration of the training. The forecast for the week is dry overall but we recommend they have a spare set of clothing with them also. We hope they enjoy their week 🚴🏻