Cyfarchiad – Greeting

Mae cyfarchiad wythnosol y Pennaeth i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen wedi’i uwchlwytho ar SeeSaw a’r un ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 ar Teams y pnawn ‘ma.
Pob dymuniad da i chi i gyd dros y penwythnos.
The Headteacher’s weekly greeting to the Foundation Phase pupils has been uploaded onto SeeSaw and the one for Key Stage 2 pupils onto Teams this afternoon.
Every good wish to you all for the week end.