Cyfarfod Pontio Bl 2 i 3 / Transition Meeting Year 2 to 3

Mae gwahoddiad cynnes i rieni disgyblion Blwyddyn 2 i fynychu cyfarfod Nos Fercher yma am 5 o’r gloch er mwyn  rhannu gwybodaeth am symud i Flwyddyn 3 ac i Gyfnod Allweddol 2. Edrychwn ymlaen i’ch cyfarfod. 
There is a warm welcome to you as Year 2 parents to attend a meeting this coming Wednesday at 5 o clock to share information with you about your child moving to Year 3 and Key Stage 2. We look forward to meeting you.