Cyflwyniad Anghenion Dysgu Ychwanegol / Addtional Education Needs presentation

Nodyn i’ch atgoffa am y cyflwyniad ar gyfer rhieni Ysgol Glanrafon am Anghenion Dysgu Ychwanegol heno am 5.30yh yn yr ysgol.
Os nad ydych wedi cadarhau eich presenoldeb yn barod llenwch y linc isod

A reminder that there will be a presentation for the parents of Ysgol Glanrafon pupils tonight at 5.30pm.
If you haven’t done so, please confirm your attendance by following the link.