Cyfnod Eithro Salwch/Illness Exclusion Period

Mae’r taflenni yma hefyd ar gael ar wefan yr ysgol, o dan ‘Rhieni’   Diolch.           This sheet is also available on the school’s website under ‘Parents’ thank you.    

pdf icon Cyfnod-Eithro-ar-gyfer-Heintiau-Cyffredin.pdf
pdf icon Exclusion-Period-for-Common-Infections-January-2022-v5-ENGLISH.pdf