CYFNOD SYLFAEN / FOUNDATION PHASE

JAMBORI!!

Bydd disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn cael bore o hwyl y Jambori bore Dydd Gwener yma, Gorffennaf y 9fed. Mae croeso i blant ddod i’r ysgol yn eu gwisgoedd parti ar y diwrnod hon. 

Foundation Phase pupils will be having a morning of Jambori fun this coming Friday, July 9th. Pupils can come to school dressed in their party clothes.

Diolch