Cyngerdd Bl 6 / Year 6 Concert

Mae tocynnau ar gael ar gyfer Cyngerdd Nadolig Blwyddyn 6 am 2yh a 5:30yh. Os hoffech ddod i wylio, ffoniwch neu e-bostiwch yr ysgol.
There are tickets available for the Year 6, 2pm and 5:30pm Christmas Concerts. If you would like to come and watch please either phone or email the school.
Diolch / Thank you