Cyngerdd Urdd / Urdd Concert

Bore da/Good morning.                                                                                                                                        
Mae croeso i chi barcio ar buarth yr ysgol. A bydd mynediad trwy ddrws cefn y Neuadd sydd ar y buarth yr ysgol. Dim mynediad trwy’r brif fynedfa. Hefyd bydd raffl yn cael ei werthu ar y noson. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i gyd heno, a gobeithio y byddwch yn mwynhau’r sioe.     Diolch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
You are welcome to park on the school yard tonight. And entrance will be through the Hall back door on the school yard. Not through the main entrance. There will also be a raffle sold on the night.
We are looking forward to welcoming you all tonight, and we hope you enjoy the show.       Thank you