Cyngherddau/Concerts

Mae achosion COVID yn codi.  Gyda nifer o ddisgyblion yn mynd am brawf PCR mi fyddwn yn ail ystyried ein cynllun i gael caneuon ar yr iard. Mi fyddwn yn gwneud penderfyniad erbyn dydd Mercher 1af o Ragfyr.  
The number of Covid cases continues to rise.  Many pupils have gone for a PCR test and we are rethinking our plan to have carols/Christmas songs on the yard.  We will make a decision by Wednesday 1st December.
Diolch yn fawr