Cynnyrch gardd – garden produce

Braf iawn yw cael eich hysbysu y bydd tatws a ffa dringo a dyfwyd yng ngardd yr ysgol gan ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 y flwyddyn diwethaf, yn cael eu gweini i gyda’r cinio rhost yfory, dydd Mercher, Medi 11eg. Da yw cael adrodd ar lwyddiant gardd yr ysgol!.
It is with pleasure that we inform you that potatoes and kidney  beans grown in the school’s garden by last year’s Year 3 and 4 pupils will be served for lunch with the roast dinner tomorrow, Wednesday, September 11th. It’s great to report upon the success of the school’s garden!