Cyrsiau am ddim/Free coursesFrom: William Broster <[email protected]&gt;
Sent: Tuesday, October 12, 2021 11:12
Cc: Anneka OConnor <[email protected]&gt;
Subject: ACL Courses
 

Dear Primary Schools

Can I for you to please share these attachments to anyone who is aged 19 and over who is living within North East Wales. These courses are free of charge.

Kind regards

William Broster
Cyd-drefnu Chwaraeon Ysgolion a’r Gymuned – Ysgol Uwchradd Dewi Sant/Ysgol Uwchradd Cei Connah/Ysgol Treffynnon| School and Community Sport Coordinator – St David’s High School/Connah’s Quay High School/Ysgol Treffynnon

Swyddog Campau’r Ddraig – Dragon Sport Officer

Datblygu Chwaraeon | Sports Development

hamdden a llyfrgelloedd
aura
leisure & libraries

Ffôn | Tel 07754008050
Ebost | Email

www.aura.cymru | www.aura.wales

[email protected]″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2021/10/image001-1.gif”>/aura.wales    [email protected]″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2021/10/image002-2.png”>/aura_wales

Mae Aura Leisure and Libraries Limited wedi’i gofrestru dan Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014 (Rhif cofrestru 7610).

Aura Leisure and Libraries Limited is registered under the Cooperative and Community Benefit Societies Act 2014 (Registration No. 7610).

**********************************************************************

We welcome correspondence in Welsh.  We will respond to correspondence received in Welsh without delay.

Opinions, advice, conclusions and other information in this 

message that do not relate to the official business of 

Aura Leisure and Libraries shall be understood as neither 

given nor endorsed by it or on its behalf, and consequently 

Aura Leisure and Libraries shall bear no responsibility 

whatsoever in respect thereof.

Rydym yn croesawu gohebiaeth Gymraeg.  Ymatebwn yn ddi-oed i ohebiaeth a dderbynnir drwy gyfrwng y Gymraeg.

Deellir na fydd unrhyw safbwyntiau, na chynghorion, na 

chasgliadau nac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon, 

nad ydynt yn berthnasol i waith swyddogol 

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, yn cael eu cynnig na’u cadarnhau ganddo 

nac ar ei ran, ac felly ni fydd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn derbyn 

unrhyw gyfrifoldeb am y rhannau hynny o’r neges. 

**********************************************************************