Cystadleuaeth – Competition

Beth am roi cynnig arni? Why not give it a go?

LLYTHYR AT BLANT Y DYFODOL…

Mae gan Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru gystadleuaeth ysgrifennu ‘Llythyr at Blant y Dyfodol’ ar gyfer plant oed ysgol yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Ysgrifenna lythyr, a fydd yn cael ei ddarllen gan blant mewn 100 mlynedd, i ddweud wrthyn nhw sut mae dy fywyd wedi newid ar ôl i argyfwng y coronafeirws dy anfon di gartref o’r ysgol!
Beth ydych chi’n ei wneud pob dydd?
Sut beth ydi bod gartref drwy’r amser a methu gweld eich ffrindiau na’ch teulu estynedig?
Wyt ti’n gorfod mynd i’r ysgol ac, os felly, ydi hi’n dawel ofnadwy yno?
Sut mae dy deulu yn ymdopi â gweithio gartref neu’n mynd allan i wneud gwaith hanfodol?
Yn fwy na dim, dyweda wrth blant y dyfodol am y pethau rwyt ti’n eu colli ac yn eu mwynhau fwyaf!
Cofia gynnwys llun i ddangos sut beth ydi byw yn ystod y cyfnod hanesyddol a rhyfedd hwn! E-bostiwch eich profiadau/delweddau, gyda’ch enw a’ch cyfeiriad, i: os ydych chi’n byw yn Sir y Fflint neu i os ydych chi’n byw yn Sir Ddinbych.

A LETTER TO FUTURE CHILDREN

At the North East Wales Archives we are running a competition for the best ‘Letter to Future Children’ written by school-age pupils living in Denbighshire and Flintshire. Write a letter, to be read by children in 100 years’ time, to tell them how your life has changed since the Coronavirus crisis sent you home from school!
– What are you doing every day?
– What is it like being at home all the time without seeing your friends and extended family?
– Are you having to go to school, and if so is it strangely quiet?
– How are your family coping with working at home or going out to do essential work?
– Above all, tell the future children what you are missing most and enjoying most!
Please include a drawing, showing how life looks to you at this strange time in history!

All letters will be included in the ‘Letter to Future Children’ Archive and preserved for future generations to read. The winner will receive a prize of a £20 Amazon Voucher and have their letter shared online.