Cystadleuaeth/ Competition

Bydd y Pwyllgor Eco a’r Llysgenhadon Iaith yn cynnal cystadleuaeth ar y cyd er mwyn dathlu diwrnod Shwmae Sumae. Y gystadleuaeth fydd gofyn i’r disgyblion greu het/cap/penwisg Cymreig wedi ei wneud o ddeunyddiau ailgychu erbyn Dydd Gwener nesaf, Hydref 13eg. Bydd pob plentyn yn derbyn taflen heddiw. Mwynhewch a phob lwc!!! 

The Eco Committee and the Language Ambassadors have organized a competition to celebrate Shwmae Sumae day!! They are asking the pupils to create a Welsh themed hat/cap/head wear made out of recyclable materials by next Friday, October 13th. Each child will receive a flyer today. Have fun and good luck!!!

doc icon Cystadleuaeth-Shwmae-Sumae.doc
doc icon Competition.doc