Cystadleuaeth Diwrnod Shwmae / Su Mae Competition

Cystadleuaeth- creu poster-byddwn yn gwneud rhai yn yr ysgol ac mae croeso i ddisgyblion wneud rhai fel gwaith cartref.  Diolch i Joseph blwyddyn 6 o’r Criw Cymraeg am y poster i hysbysebu’r gystadleuaeth.  Y criw Cymraeg bydd yn dewis y buddugwyr.
Criw Cymraeg are holding a competition to create posters to promote Welsh.  We will create posters at school, but pupils are more than welcome to create posters as homework.  Thanks to Jospeh year 6 Criw Cymraeg for the poster for the competition.  The Criw Cymraeg will choose the winners. Outlook-izhdkiht.jpg