Cystadleuaeth Menter Iaith Gwyl Ddewi / St David’s Day Competition 2002

1.Ffotograffiaeth: 

LlunlliwneuDu aGwynarythema : Fymilltirsgwâr 


2.Tynnu llun2D: 

Tynnullun arbapurA4arythema :Fymilltir sgwâr 

CystadleuaethargyferCyfnod Sylfaenynunig 


1.Photography: 

Acolourorablackandwhitephoto onthethemeofMyhomepatch. 


2.2D Drawing: 

Drawapicture on aA4paperonthetheme of Myhomepatch. 

Acompetitionfor Foundation Phase pupilsonly. 

Gyrrwch i’r ysgol erbyn Dydd Mercher, Chwefror 9fed os ydych eisiau i’ch plentyn gystadlu. Please send pictures in by Wednesday, February 9th if your child wishes to compete.