Cystadleuwyr Mabolgampau’r Urdd Sports competitors

Mabolgampau’r Urdd Sports

Gobeithir bod yn ôl yn yr ysgol erbyn amser mynd adref – ond does ddim amser penodol wedi ei roi gan yr Urdd pryd fydd y cyfan yn gorffen.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi ar yr App os bydd yn rhedeg yn hwyr – felly gofynnwn yn garedig i chi wneud trtefniadau i gasglu eich plentyn bryd hynny, os gwelwch yn dda.

We hope to return before the end of the school day – but the Urdd haven’t given us a specific finishing time.

 

We will let you know via the App if we are running late – if you would kindly make arrangements to collect your child please.