DANGOS Y CERDYN COCH I HILIAETH – SHOW RACISM THE RED CARD

Er mwyn cefnogi’r diwrnod hwn ddydd Gwener yma, Hydref 18fed, caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo coch os y dymunant hynny.
In order to show support to this day on Friday, October 18th., the pupils can come to school dressed in red if they so wish.