Darpariaeth Gweithwyr Allweddol / Provision for Critical Workers

Darpariaethargyfer Gweithwyr Allweddol

Os gwelwch yn dda gofynnwch am le os nad oes ganddoch unrhyw ddewis arall. Yrheswndrosypenderfyniadidroiatddysgucyfunol ywoherwyddabsenoldebniferoedduchelygweithlu.


Mae ANGEN archebueichlle (ond dim ond os ydych ei wir angen) trwyschoolgateway erbyn 1 o’r gloch HEDDIW os gwelwch yn dda.


Provisionfor CriticalWorkers

Please only request a place if you really genuinely need it – the reason to make thedecisiontoswitchtoblendedlearning isbecauseofthesignificantworkforceabsence levels. 


You MUST book your child’s place (but only if you genuinely need it) through School Gateway by 1 o clock TODAY please. 


Adnadodgweithwyrallweddol / Critical workerslist – clickonthelink

Identifyingchildrenofcriticalworkers:guidance|GOV.WALES