Datganiad Gweinidog Addysg Cymru – Welsh Education Minister’s Statement

Wele’r Datganiad swyddogol oddi wrth Weinidog Addysg y Cynulliad. Bydd manylion pellach am drefniadau’r wythnos nesaf yn dilyn yn y dyfodol agos.
See the official statement issued by the Education Minister for Wales. Further details regarding next week’s arrangements will follow in the near future.